Digitalizácia opäť o niečo kvalitnejšie

Profesionálna digitalizácia je dnes záležitosťou aj rovnako profesionálnych technológií. Špecializované digitalizačné pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) posilnil nový robotický skener.

Digitalizačné pracovisko pre vedu a výskum, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už dvanásť  rokov zabezpečuje profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu. „Potreba a dopyt po digitalizácii neustále rastie. Aktuálne to už nie je len
o uchovávaní dokumentov, ale predovšetkým o jednoduchšom prístupe k informáciám. Ten, súčasná doba vyžaduje čoraz intenzívnejšie,“ pripomína Branislav Jandorf z CVTI SR.

Ako doplnil, technológie dnešného Digitalizačného pracoviska CVTI SR doplnil skener Robo Scan 2. „Ide o robotický skener kníh formátu A2+. V prípade tohto skenera dokážeme pracovať s knihami do hrúbky až 35 cm. Optické rozlíšenia vieme nastaviť až do 1 200 DPI. Robotickú funkciu môžeme deaktivovať a krehké či problematické knihy skenovať manuálne.“

Skener disponuje funkciami ako obojsmerné skenovanie, virtuálna 3D technológia, motorizovaná výsuvná knižná kolíska či špeciálne LED svetlá bez ultrafialového a infračerveného žiarenia. Samozrejmosťou je automatické orezávanie, vyrovnávanie a otáčanie strán, a skenovanie do rôznych formátov.

Digitalizačné stredisko CVTI SR pracuje aktuálne aj na digitalizácií fondov verejných knižníc v rámci projektu Partnerské knižnice. Robo Scan 2 tiež výrazne zefektívni digitalizáciu zbierok, najmä univerzít či výskumných ústavov, v rámci medzinárodného projektu EODOPEN. Ten má bezplatne sprístupniť diela 20. a 21. storočia pre širokú verejnosť.

Nový skener bol dodaný v rámci hardvérovej a softvérovej obnovy infraštruktúry Digitalizačného pracoviska CVTI SR. Zakúpenie bolo financované z projektu Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja (DC VaV II).

Digitalizácia opäť o niečo kvalitnejšie

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.