Indexovanie vedeckých časopisov v bibliometrických databázach WOS, JCR a SCOPUS

Kvalitný časopis prispieva k zlepšeniu produktivity výskumu aj tým, že sprístupňuje a spája najnovšie poznatky širokej komunity publikujúcich výskumníkov z oblasti vedy a inovácií.

Prečo sa vydavatelia usilujú o možnosť indexovania obsahu vedeckých časopisov v bibliometrických citačných databázach Web of Science, Journal Citation Reports (Clarivate) alebo Scopus (Elsevier)? Aké sú podmienky prijatia časopisu do takejto databázy, aký je postup priebežného hodnotenia kvality časopisov a čo prináša vydavateľovi zverejnenie obsahu vedeckého časopisu v bibliometrických citačných databázach? Je to zároveň cesta ku skvalitneniu a zviditeľneniu obsahu časopisu a aký je vzťah medzi časopisom a publikujúcim autorom?

Odpovede na tieto otázky neustále hľadajú nielen vydavatelia ale aj publikujúci výskumníci. Kritériá obsahového aj technického posudzovania kvality sa priebežne upravujú v súlade so svetovým trendom a požiadavkami na odbornosť, originalitu a publikačnú kultúru.

Webinár sa uskutoční online 20.09.2022 v čase od 10:00h do 11:00h a prinesie užitočné odkazy k tejto téme i súvisiace doplňujúce informácie.

Prezentujúci: Simona Hudecová

Link na webinár pre účastníkov:  https://video.nti.sk/live?228628SJMIY77W40

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.