Aj slovenskí odborníci majú k dispozícii bezplatné medicínske e-zdroje. Ich aktívna prezentácia prináša výsledky

Rôzne knižnično-informačné služby, ale najmä nové, reprezentatívne elektronické informačné zdroje pre odborníkov z oblasti medicíny. Aj taká bola prezentácia vedeckej knižnice Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na odbornom podujatí slovenských a českých osteológov. 

Flexibilná dostupnosť služieb, široké portfólio informačných zdrojov vrátane tých elektronických. Slovenskí a českí osteológovia na 25. ročníku svojho kongresu s medzinárodnou účasťou vo Vysokých Tatrách, spoznali aj potenciál, ktorý im ponúka vedecká knižnica CVTI SR. 

Zoznámili sa s konkrétnymi službami knižnice, ktoré môžu využiť a s novinkami v portfóliu elektronických informačných zdrojov CVTI SR z oblasti medicíny.

,,V rámci našej prezentácie prítomných najviac zaujal prestížny časopis New England Journal of Medicine a najnovší prírastok časopis Jama Network, ktorého súčasťou je aj vysokokvalitný audiovizuálny, vzdelávací a interaktívny klinický obsah. Okrem toho je odborníkom v medicíne k dispozícii i kolekcia časopisov Top Medical Collection. Spomenuli sme i dostupnú medicínsku literatúru v našej službe Bookport z vydavateľstva Grada či Wolters Kluwer, Ovid, Lippincott Williams and Wilkins. Nezabudli sme ani na ďalšie multidisciplinárne databázy obsahujúce medicínske informácie,“ uvádza Dávid Baranko z vedeckej knižnice CVTI SR.

K portfóliu elektronických informačných zdrojov CVTI SR je možné pristupovať po rýchlej a bezplatnej online registrácii. Desiatky lekárov a sestier využili túto možnosť zo strany CVTI SR priamo na kongrese. 

Vedecká knižnica CVTI SR rozvíja portfólio e-zdrojov smerom k medicíne najmä pre rastúci dopyt po kvalitných a dostupných zdravotníckych informáciách.
,,Nie tak dávna pandemická situácia nám ukázala, aké dôležité sú kvalitné a relevantné zdravotnícke informácie. Hľadá ich nielen odborná, ale i laická verejnosť. Rozvoj a kvalita týchto informačných zdrojov je preto pre nás kľúčová.“

Portfólio medicínskych elektronických informačných zdrojov plánuje vedecká knižnica CVTI SR naďalej rozvíjať.

,,Naším cieľom je podporovať informačnú gramotnosť študentov, vedcov i odborných pracovníkov z oblasti zdravotníctva či už formou prednášok, workshopov alebo aktívnou účasťou práve na podujatiach a kongresoch,“ dopĺňa na záver Baranko.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.