Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce

Aké kroky vedú k úspešnej prezentácii výsledkov vlastnej práce

Prezentácia práce výskumníka začína publikovaním vlastných poznatkov a je podmienená dôkladnou informovanosťou a prehľadom v problematike zviditeľňovania v on-line prostredí. Bližšie sa pozrieme na tieto témy:

  • Ako a kde zverejniť svoju prácu – výber vhodného časopisu
  • Digitálne prostredie a jedinečné „digitálne meno“ autorov
  • Open Access – stratégia publikovania
  • Zviditeľnenie v online prostredí – prezentácia, komunikácia, zdieľanie.

Dátum a čas: 20.4 2022 13.00 – 14.00 hod.

Prezentuje: Simona Hudecová

Link na webinár: https://video.nti.sk/live/?21875051SO3T8Q41

Záznam spolu s prezentáciou budú neskôr dostupné na tejto stránke.

Zdroj obrázka: Forbes (2021)

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.