Digitálne zručných knihovníkov je stále viac

Viacerí knihovníci zapracovali na svojich digitálnych zručnostiach. Bez problémov ich využívajú následne aj vo svojej praxi. 

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vďaka vlastnému projektu Partnerské knižnice vedie vzdelávacie aktivity pre knihovníkov. Tí sa stávajú aj programátormi – začiatočníkmi či tvorcami 3D modelov.   

Na projekte Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR)Partnerské knižnice – sa intenzívne podieľa aj jeho kreatívna dielňa Fablab. Vzdelávanie knihovníkov v oblasti digitálnych a Industry 4.0 zručností pokračuje aktívne aj tento rok.

Posledný marcový týždeň sa knihovníci z Krajskej knižnice v Žiline zúčastnili workshopu- S Fablabom hravo a tvorivo. Počas dvoch dní sa v modelovacom programe učili základy programovania a 3D modelovania. Úspech zožalo najmä programovanie gitary pomocou Micro:bitu.

,,Pomocou naprogramovaného micro:bitu sa dajú vytvoriť krásne gitarové tóny. Táto kreatívna činnosť  zabaví deti aj knihovníkov. Spokojne sa môže stať aj programom tvorivých popoludní rodičov a detí v knižniciach. Okrem 3D modelovania alebo vypaľovania do dreva, knihovníkov upútali i logické úlohy, v rámci farebného programovania Ozobotov“, upresňuje Eva Kalužáková, z kreatívnej dielne Fablab.

Knihovníci spoznali aj takzvaný slicer a zistili, ako s ním pracovať. ,,Slicer je v podstate program, pomocou ktorého si môžeme vytvorený  3D objekt pripraviť pre 3D tlač. Je to skvelá pomôcka, ak je nutné upraviť technické parametre“, dopĺňa Jozef Vaško z Fablabu. 

Čo sa knihovníci naučia, vedia potom odovzdávať ďalej cez vlastné vzdelávacie aktivity.

,,Kurzy CVTI SR poskytli našim zamestnancom všeobecné poznatky pre prácu s micro:bitmi. V budúcnosti plánujeme rozšíriť cieľovú skupinu vzdelávania  a novonadobudnuté poznatky odovzdávať nielen školským kolektívom, ale aj seniorom v našom meste“, hovorí Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline.

Okrem knihovníkov z Krajskej knižnice v Žiline sa workshopu zúčastnili aj knihovníci z ďalších knižníc v regióne. Konkrétne Kysuckej knižnice v Čadci, Turčianskej knižnice v Martine, Považskej knižnice v Považskej Bystrici a z Oravskej knižnice Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne.

Široký záujem knižníc a nadšenie knihovníkov sú v tomto prípade veľkou motiváciou. Význam a potenciál týchto vzdelávacích aktivít odráža potom už samotná prax.

Cieľom projektu Partnerské knižnice je intenzifikácia využitia knižníc ako miest pre získanie všetkých druhov informácií, celoživotného vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania, pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami je v tejto spolupráci kľúčová. V súčasnosti je do projektu Partnerské knižnice zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Podmienkou zapojenia verejnej knižnice je podpísanie dohody o spolupráci. Tú je možné uzavrieť na ľubovoľnú dobu a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady. Všetky služby sú bezplatné.

Digitálne zručných knihovníkov je stále viac

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.