Občianska veda vo vedeckej cukrárni

Hosťom októbrovej Vedeckej cukrárne, ktorá sa koná 11. 10. 2022 o 9.00, bude Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti. Bude hovoriť o bocianovi bielom a o projekte, ktorý umožňuje žiakom a študentom prispieť k monitorovaniu stavu populácie bociana na Slovensku.

Téma: Bocian biely (Ciconia ciconia) na Slovensku

Meno prednášajúceho: Mgr. Ján Gúgh PhD., Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Kedy a kde: utorok 11. 10. 2022, o 9.00 hod., budova CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave

Vedecká cukráreň je pravidelné podujatie Centra vedecko-technických informácií, kde majú študenti stredných škôl každý mesiac príležitosť hovoriť s vedcami z rôznych odborov.

V októbri si pripomíname týždeň otvorenej vedy (24.-30. 10. 2022), preto priestor vo vedeckej cukrárni dostáva projekt občianskej vedy. Občianska veda je významnou súčasťou systému otvorenej vedy, pretože prepája svet výskumu a každodenného života. Vedcom umožňuje získať dáta, na aké by bez pomoci verejnosti dosiahli len ťažko a laickým účastníkom projektov prináša príležitosť naučiť sa niečo nové, spoznať vedecké metódy a pomôcť práve v oblasti, ktorá je blízka ich záujmu.

Tohtoročnou témou týždňa otvorenej vedy je klimatická spravodlivosť. S dôsledkami klimatických zmien sa musia vysporiadať všetci, často aj aktéri, ktorí ich nespôsobili – ľudia a živočíšne druhy na celom svete – vrátane tých, ktoré vo svojom živote potrebujú migrovať na veľké vzdialenosti, ako bocian biely. Stavy ich populácií sú zrkadlom zmien v prostredí, ktoré by mali byť mementom pre ľudí. Ak druhom ako bocian pomáhame rôznymi prírode blízkymi opatreniami v krajine (napríklad šetrnými poľnohospodárskymi technikami, alebo ochranou mokradí), robíme zároveň svoje prostredie odolnejším voči dôsledkom klimatických zmien a lepším miestom aj pre život budúcich generácií.

Mgr. Ján Gúgh PhD. sa zaoberá ochranou a výskumom vodného vtáctva, revitalizáciou a manažmentom chránených území, realizáciou programu monitoringu a výskumu vtáctva. Konkrétne sa venuje výskumu migrácie vybraných druhov vtákov využitím telemetrie. Vo vedeckej cukrárni bude hovoriť o Bocianovi bielom a priblíži účastníkom Ekovýchovný program Bocian.

Bocian biely je najznámejším vtáčím druhom, ktorého významná časť života je viazaná na kultúrnu, človekom ovplyvnenú krajinu. Hniezdi v urbánnom prostredí a vďaka svojej obľúbenosti sa stal vlajkovým druhom pre rozvoj občianskej vedy u nás. Do výskumu a sledovania populácie bociana bieleho sa zapájajú odborníci, ale aj široká verejnosť. Popri plošnom monitoringu populácie sa realizuje krúžkovanie za účelom získavania zaujímavých poznatkov o hniezdení, veku a migrácii bocianov.

Vďaka zapojeniu sa veľkého počtu/množstva záujemcov o život bocianov, je možné v spolupráci  s odborníkmi či distribučnými spoločnosťami realizovať efektívne aj potrebné opatrenia na ochranu a manažment konkrétnych ohrozených hniezd. Výskum migrácie bociana bieleho dopĺňa aj telemetria, vďaka ktorej sa získajú/získavajú  fascinujúce dáta z migrácie a zo zimovania bocianov. Bocian biely je inšpiráciou aj pre environmentálnu výchovu. V rámci ekovýchovného programu Bocian sa realizuje množstvo aktivít pre školy po celom Slovensku.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.