Webinár│Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh

Vedieť správne hľadať odborné zdroje informácií šetrí najmä čas. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravilo webinár, kde účastníkom lektorka ukáže, ako tento čas získať. Konkrétne pri vyhľadávaní e-časopisov a kníh v konkrétnych databázach.    

Tematicky sa webinár zameria na vyhľadávanie vedeckých časopisov a kníh v licencovaných zdrojoch  – Ebooks central, Proquest Central, Emerald Insight, Knovel, Sage a ďalších. Rovnako aj v zdrojoch s otvoreným prístupom –  Directory of Open Access Books, Directory of Open Access Journals a Open Research Library.

Záujemcovia môžu podujatie sledovať prostredníctvom živého vysielania.


WEBINÁR │ Vyhľadávanie elektronických časopisov a kníh

│  4.5. 2022, 10.00 -11.00 hod.

živé vysielanie

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.