Budú sa digitalizovať diela s významnou historickou tematikou

Od minulého roka dostalo digitálnu podobu mnoho našich významných diel s historickou hodnotou. Aktuálne pribudnú cenné diela aj z oblasti Záhoria.

Za spomenutými aktivitami je Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR), jeho projekt konzorcia Knižnice pre Slovensko a konkrétne ponuka na zabezpečenie digitalizácie vybraného fondu partnerským knižniciam.

Aktuálne ponuku zachovať vybraný knižničný fond v digitálnej podobne využila Záhorská knižnica so sídlom v Senici. Digitalizácia kníh z nášho fondu má veľký význam z mnohých pohľadov. Vzhľadom na ich historickú hodnotu je to v prvom rade ich zachovanie pre budúce generácie. Knihy a zborníky, ktoré sme zvolili na zdigitalizovanie, pochádzajú z 19. storočia a 20. storočia. Mnohé z nich prispievajú k poznávaniu a popularizácii dejín regiónu,“ konkretizuje Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice.

Ako doplnila, medzi pozoruhodné dielo patrí napríklad kniha Vzorné ženy od Jána Lichnera z roku 1935. Táto publikácia mala vyplniť pomyselnú medzeru v spoločnosti a byť určitou príručkou správania sa pre mladé ženy. Obsahuje prednášky od najlepších slovenských spisovateliek a pracovníčok o mravných a náboženských témach.

Všeobecný historický prehľad doplnia diela ako Svätoplukovci od Jozefa Miloslava Hurbana, Hviezdoslavove sobrané spisy básnické, Štefánik či Kronika Československa.

Digitálnu podobu dostane  i významný regionálny týždenník Záhorák. „Od prvých vydaní sa v novinách nachádzali články s rôznou tematikou. Cielili najmä na región Záhoria. Podrobne sú tu zaznamenané aj dramatické obdobia a prevratné roky 1968 či 1989. A ďalšie významné spoločenské udalosti, zmeny, tematické príspevky zo širokého okruhu prispievateľov, vďaka ktorým obsah týždenníka zasahoval do všetkých oblastí regiónu,“ doplnila Sameková.

Po sprístupnení dokumentov získajú odborní pracovníci, študenti aj široká verejnosť množstvo cenných historických informácií.

„Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti je do konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov   zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu,“ uvádza Dávid Baranko z CVTI SR.

Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Budú sa digitalizovať ďalšie diela s významnou historickou tematikou

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.