Tlač a väzba open access publikácií uverejnených s licenciou CC BY

Vďaka šíreniu myšlienok otvoreného prístupu sa na internete vytvára rýchlo rastúci fond otvorenej vedeckej literatúry. Študenti, odborníci či laici so záujmom o vedu môžu slobodne čerpať znalosti z mnohých diel, ktoré autori publikovali s verejnou licenciou (najčastejšie Creative Commonos Attribution – CC BY). Digitálne prostredie vytvára podmienky pre ekonomicky nenáročnú distribúciu a účinné vyhľadávanie v informačných zdrojoch, internetové nástroje otvoreného prístupu umožňujú čitateľovi ľahko nájsť a vybrať si knihu, ktorá ho zaujíma. Otvorený prístup mu navyše poskytuje príležitosť ihneď si overiť, či obsah knihy napĺňa jeho očakávania.

Z hľadiska čitateľského komfortu, spektra zapamätaných informácií a pochopenia čítaného v kontexte sa však obrazovka nevyrovná papieru, vďaka čomu majú tlačené publikácie pri štúdiu stále nepopierateľný význam.

Centrum vedecko-technických informácií SR preto záujemcom z radov knihovníkov i čitateľskej verejnosti ponúka v rámci svojich reprografických a knihárskych služieb tlač a väzbu otvorených publikácií na požiadanie.

Vytlačíme a zviažeme podľa záujmu akýkoľvek titul uverejnený s licenciou CC BY. Prvou knihou ponúkanou v rámci tejto služby je Sprievodca svetom vedeckého publikovania – učebný text k chystanému kurzu venovanému tvorbe a manažmentu elektronických informačných zdrojov. V prípade záujmu nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zuzana.stozicka(at)cvtisr.sk.

publikáciaSprievodca svetom vedeckého publikovania (II. doplnené vydanie)
Rok vydania: 2023
Počet strán: 334
formát: A4, lepená väzba
Elektronická forma je k dispozícii otvoreným prístupom v repozitári Zenodo: https://zenodo.org/records/8424509
cena výtlačku: 13,00 €

Zdieľaj: