Slovenské knižnice sa inšpirujú najmodernejšími SmartLabmi v USA

Za novými skúsenosťami, ale aj s vlastnou praxou až za oceán. Odborníci z knižníc dostanú jedinečnú príležitosť. Svoje znalosti predstavia kolegom na americkej univerzite. Za ďalšími nápadmi prídu aj americkí kolegovia na Slovensko.

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) čaká intenzívna spolupráca s Kalifornskou univerzitou v San Diegu. Podpísané spoločné memorandum podporí napríklad nové služby v knižniciach. Viac budeme počuť aj o otvorenej vede. 

Vedecká knižnica CVTI SR podpísala koncom leta memorandum o spolupráci s Kalifornskou univerzitou v San Diegu (The University California San Diego). Cieli na rozvoj rôznych oblastí nielen knihovníctva, ale aj otvorenej vedy či kreativity a podpory nových digitálnych zručností. Navyše vďaka grantu zo strany Veľvyslanectva USA na Slovensku čakajú amerických aj slovenských odborníkov aj výmenné pobyty.

„Podpisom memoranda sme si stanovili základné oblasti spolupráce. Patrí k nim oblasť otvorenej vedy, rozvoj knižnično-informačných systémov či inovácie v oblasti knižnično-informačných služieb. Spolupráca sa bude týkať aj rozvoja služieb kreatívnych dielní, takzvaných SmartLabov. CVTI SR prevádzkuje v Bratislave už dve takéto pracoviská, pričom jedno je zamerané na produkciu a druhé na vzdelávanie. V rámci konzorcia Knižnice pre Slovensko CVTI SR podporuje transformáciu knižníc a vznik SmartLabov v jednotlivých regiónoch.  Vďaka školeniam, ktoré CVTI SR organizuje po celom Slovensku sa zo zamestnancov knižníc stávajú kreatívni knihovníci s najnovšími digitálnymi zručnosťami, “ hovorí Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.  

Ako ďalej uviedol, medzi ďalšie oblasti americko-slovenskej spolupráce patria vzájomné odborné stáže, kooperácia pri spoločných výskumných projektoch a vedeckých publikáciách, výmena publikácií, znalostí a know-how, ale aj špeciálne krátkodobé programy, semináre či workshopy.

„Cieľom spolupráce je neustále rozširovanie a zlepšovanie služieb vedeckej knižnice CVTI SR a siete partnerských knižníc konzorcia Knižnice pre Slovensko. Vzájomná spolupráca obohatí možnosti nielen pre odbornú a akademickú obec, ale aj pre širokú verejnosť. Jedným z cieľov otvorenej vedy je urobiť vedu prístupnejšou a zrozumiteľnejšou pre celú spoločnosť,“ dodáva Kyselovič.

Pre CVTI SR je dôležitým signálom, že jej aktivity podporilo aj USA prostredníctvom grantového programu Veľvyslanectva USA na Slovensku. Financovanie našich aktivít aj z americkej strany umožní ďalšie prehĺbenie americko-slovenskej spolupráce.

„Získané poznatky k problematike otvorenej vedy či aktuálne skúsenosti s inováciami v knižnično-informačných službách budeme postupne implementovať v našej praxi. Zapracujeme ich aj do poskytovaných služieb vedeckej knižnice CVTI SR. O nové možnosti v rámci kreatívnych dielní sa rovnako podelíme s kolegami na workshopoch v našich partnerských knižniciach, združených v konzorciu Knižnice pre Slovensko. Jedným z cieľov konzorcia je práve podpora budovania kreatívnych dielni vo verejných knižniciach v rámci konzorcia Knižnice pre Slovensko,“ uzatvoril Kyselovič.

Slovenské knižnice sa inšpirujú najmodernejšími SmartLabmi v USA 

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.