Online podoba významného encyklopedického diela aj dokumentov známeho ženského regionálneho spolku. Digitalizácia významných titulov zo slovenských knižníc pokračuje

Digitalizácia literárneho bohatstva našich knižníc pokračuje. Aktuálne titulmi významnými pre Žilinský kraj. Možnosť digitálneho spracovania svojho vybraného knižničného fondu využila konkrétne Krajská knižnica v Žiline.
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) poskytuje službu bezplatnej digitalizácie v rámci aktivít jeho konzorcia partnerských knižníc – Knižnice pre Slovensko. 

Ako fungoval ženský spolok Živena? O čom písal tradičný Žilinský večerník? Aké informácie sú spracované v známom encyklopedickom diele Ottův slovník naučný? Tak i tieto informácie budú čoskoro dostupné v elektronickej verzii. Krajská knižnica v Žiline vybrala konkrétne tituly, ktoré sa v spolupráci s CVTI SR zdigitalizujú a v online podobe si v nich budú môcť „zalistovať“ milovníci svojho regiónu, ale aj široká verejnosť so záujmom o informácie s hodnotou presahujúcou hranice jedného regiónu.  

„Digitálnu podobu získa kolekcia ročníkov periodík MY Žilinské noviny, v rozmedzí rokov 2000- 2022. Ďalšími, rovnako regionálnymi periodikami, budú Žilinský večerník, Bytčianske noviny, Rajecké noviny, Región Žurnál, Kultúrny Život Žiliny. Doplnia ich tituly Cieľ, Vlastivedný zborník Považia, Korzár, Smer, Cieľ a Nový svet: obrázkový časopis slovenský. Pokročilé výsledky vedeckého bádania i všestranného pokroku od roku 1888 do roku 1909 ponúkne 28 ilustrovaných encyklopédií obecných vedomostí, známych ako Ottův slovník naučný,“ konkretizuje Dávid Baranko z vedeckej knižnice CVTI SR.

Ako uviedol, historický prehľad ponúknu aj diela, ako napríklad Stručný dejepis slobodného mesta Žiliny z 19. storočia či Bibliografia písomníctva slovenského. Toto dielo dokumentuje informácie od najstarších čias do konca roku 1900 v šiestich zväzkoch kníh.

Aktivity významného regionálneho ženského spolku ožívajú v titule Živena jej osudy a práca, ktorý taktiež dostane digitálnu podobu. „Minulosť i náročné okolnosti, v akých pred prevratom spolok fungoval, sú v diele podané na základe zachovalých zápisníc, správ z novín a časopisov, spolkových dokladov a ďalších dokumentov. Chronologické zoradenie čitateľovi ponúka prehľadnejší zoznam udalostí od počiatkov založenia spolku až po propagačnú a vydavateľskú činnosť a členstvo Živeny,“ konkretizuje Katarína Šušoliaková, riaditeľka Krajskej knižnice v Žiline. 

Digitalizáciou vybraného knižničného fondu Krajskej knižnice v Žiline dostane Písané sú v slovenskom jazyku, s výnimkou jedného diela písaného v maďarčine.

„Dokumenty sú významným regionálnym bohatstvom a čitatelia knižnice často siahajú po týchto informáciách. Pomôckou im môžu byť pri štúdiu, písaní vedeckých prác či článkov s regionálnou tematikou,“ dopĺňa Šušoliaková.   

Digitalizácia má pre knižnice význam najmä z hľadiska ochrany ich knižničného fondu. Je to jedna z možností, ako uchovať historické knihy, staré tlače a noviny, dokumenty, fotografie, mapy a iné dokumenty aj pre ďalšie generácie. „Používateľom a širokej verejnosti umožňuje získať rýchlejší a komfortnejší prístup ku kompletným zväzkom a dokumentom,“ uvádza Baranko.

„Čitateľ príde do knižnice a my mu rýchlo, a na počkanie vyhľadáme zdigitalizované texty, ktoré bude potrebovať. Zároveň sa zefektívni aj práca knihovníka, ktorý siahne po elektronickom zdroji a nebude musieť prehľadávať množstvo dokumentov  v archíve,“ tešia sa knihovníci zo žilinskej knižnice, najmä pracovníčky úseku regionálnej bibliografie.

Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti je do konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) zapojených 39 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Online podoba významného encyklopedického diela aj dokumentov známeho ženského regionálneho spolku. Digitalizácia významných titulov zo slovenských knižníc pokračuje

Knižnice pre Slovensko

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.