Miniatúrny robot podporuje digitálnu gramotnosť. Poznajú ho už aj knihovníci

Nové technológie na podporu digitálnej gramotnosti sa stávajú prirodzenou súčasťou knižníc. Sieť partnerských  knižníc, ktorá vzniká vďaka spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tomu aktívne napomáha. Knihovníci sa zoznámili už aj malým,  ľahko programovateľným robotom. 

Vyškolení knihovníci partnerských knižníc CVTI SR v súčasnosti úspešne rozvíjajú kreativitu a vzbudzujú záujem o programovanie či robotiku prostredníctvom micro:bitov. Najnovšie mali možnosť skúsiť si prácu s novou technológiou – programovateľným robotom Ozobotom.

 „Ozobot je miniatúrny, zábavný a ľahko programovateľný robot s takmer neobmedzenými možnosťami. Rozvíja kreativitu, logické myslenie a zároveň učí základy programovania. Robot využíva blokové programovanie v jednoduchom editore OzoBlockly alebo farebné Ozokódy. Pre prvé programovanie Ozobotov nie sú potrebné žiadne počítače. Stačí aj obyčajný papier, na ktorý je možné pre robota kresliť farebné dráhy, po ktorých sa prechádza,“ vysvetľuje Eva Kalužáková z kreatívnej dielne Fablab, CVTI SR.

V rámci siete partnerských knižníc CVTI SR Ozobot premiéroval v Krajskej knižnici Karola Kmeťku v Nitre. Organizoval sa tu workshop pre deti 3. ročníka ZŠ. „Aj napriek tomu, že deti prácu s ozobotmi absolvovali už vo svojej škole, lektori ich dokázali zaujať natoľko, že z knižnice nechceli odísť a prisľúbili nám, že sa radi vrátia. Oceňujem najmä kreatívnu časť, v ktorej mali deti vymyslieť vlastný príbeh a podľa neho mali určiť dráhu a pohyby ozobota. Workshop hodnotím pozitívne. Ďakujeme“,  hodnotí Zuzana Kopecká z Krajskej knižnice Karola Kmeťku v Nitre.

Ozobot zaujal nielen deti, ale aj seniorov zo vzdelávacieho programu Starajme sa o pamäť. Aj pre tých skôr narodených môže byť Ozobot vhodné zariadenie na tréning pozornosti, presnosti či jemnej motoriky.

Táto forma digitálneho vzdelávania vznikla s podporou občianskeho združenia Aj Ty v IT, vďaka ktorému boli Ozoboty zapožičané. „Sme radi, že naše Ozoboty našli svoje využitie vo verejnej knižnici. Pre nás je to prvá aktivita v rámci dlhodobo pripravovaného projektu technickej knižnice Aj Ty v IT – TechLib, vďaka ktorej chceme sprístupnovať technológie dievčatám, ženám a učiteľom priamo v mieste ich bydliska. Vďaka spolupráci s CVTI SR a jej kontaktom na partnerské knižnice tak vieme byť ešte o krok bližšie k realizácie nášho cieľa. Tešíme sa na všetky ďalšie aktivity, ktoré z našej spolupráce vzídu.“, dopĺňa Petra Kotuliakova z Aj Ty v IT.

Cieľom spolupráce CVTI SR s verejnými knižnicami je intenzifikácia využitia knižníc, ako miesta pre získavanie všetkých druhov informácií, vzdelávania, rozvoja kreativity, podpory inovácií a podnikania pre všetky vekové skupiny obyvateľov. Kreatívna dielňa FabLab, kde sa pracuje s digitálnymi technológiami je v tejto spolupráci kľúčová.

Miniatúrny robot podporuje digitálnu gramotnosť. Poznajú ho už aj knihovníci 

Zdieľaj: