AKTUÁLNE │ Kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM) je predbežne pozastavený

Z dôvodu skončenia platnosti pridelenej akreditácie pre kurz Knihovnícke odborné minimum (KOM) a evidencie vysokého počtu záujemcov je registrácia predbežného záujmu o kurz pozastavená.

Termín najbližšieho kurzu bude možné stanoviť až po rozhodnutí o udelení novej akreditácie Akreditačnou komisiou pre ďalšie vzdelávanie MŠVVaŠ SR v decembri tohto roka.

Z uvedeného dôvodu sa predpokladaný termín realizácie najbližšieho kurzu presúva na január 2022.

Rozhodnutie o akreditácii zverejníme hneď po jeho obdŕžaní.

Prihlásených záujemcov, ktorí v minulosti vyplnili online formulár a deklarovali svoj záujem, evidujeme a budeme ich kontaktovať pred realizáciou kurzu.

Ďakujeme za porozumenie.

Zdieľaj: