3. workshop (nielen) pre Open Access časopisy

Dátum a čas: 6. apríl 2022 13:00 – 15:15

Podujatie sa uskutoční online na: https://video.nti.sk/live/?213679C23XUYL742

Záznam a prezentácie budú neskôr dostupné na tejto stránke.

Prosím registrujte sa na podujatie na https://forms.gle/3ynvuuxzkKZbBoYUA


Program:

13:00 – 13:45 Yvonne Campfens (Executive Director OA Switchboard) – OA Switchboard Initiative

13:45 – 14:05 Matej Harvát (Kontaktná kancelária pre otvorenú vedu CVTI SR) – Potenciál diamantových a bronzových OA časopisov

14:05 – 14:15 Prestávka

14:15 – 14:35 Jitka Dobbersteinová (Vedecká knižnica CVTI SR) – Publikovanie dát z hľadiska vydavateľa

14:35 – 15:05 Paulina Milewska (Customer Consultant Elsevier) – Increasing Journal Success with Scopus

15:05 – 15:15 Priestor na otázky


Niečo viac o prezentujúcich:

Yvonne Campfens je konzultantka s viac ako 25-ročnou praxou v oblasti vydavateľských služieb. Vyštudovala aplikovanú ekonometriu na Amsterdamskej univerzite (1993). Na začiatku svojej kariéry zastávala pozíciu vo vydavateľstve Elsevier Science, potom rôzne pozície v spoločnosti Swets Subscription Service, vrátane vzťahov s vydavateľmi a ako obchodný partner ALPSP pri správe ALJC (ALPSP Learned Journals Collection). V rokoch 2007-2012 viedla proces začleňovania partnerských vydavateľstiev učených spoločností do Springer Nature a bola spoluzakladateľkou Kódexu postupov na prechod vydavateľských spoločností (TRANSFER Code of Practice). Potom pôsobila 3 roky ako výkonná riaditeľka vzdelávacej/odbornej divízie v holandskom jazyku v spoločnosti Springer Media. V roku 2015 sa vrátila do medzinárodnej výskumnej skupiny novozlúčenej spoločnosti (Springer Nature), kde pracovala postupne vo všetkých divíziách Springer Nature Research. V roku 2018 si založila svoju poradenskú firmu a v rokoch 2019- 2020 pôsobila na poste projektovej manažérky pre OA Switchboard. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou Stichting OA Switchboard, nezávislej nadácie, ktorá od 1. januára 2020 prevádzkuje OA Switchboard – operačné riešenie.


Matej Harvát vyštudoval históriu na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a doktorát získal na Historickom ústave SAV v Bratislave. Podieľal sa na riešení výskumných grantov VEGA a APVV na HÚ SAV. Od roku 2021 pracuje v Kontaktnej kancelárii pre otvorenú vedu pri CVTI SR, kde sa venuje vzdelávaniu a administrácii v oblasti otvoreného prístupu.


Jitka Dobbersteinová pracuje v CVTI SR. V oblasti akademických knižníc a informačnej vedy pôsobí od roku 2000. Pracovala ako manažérka knižnice v British Council Slovakia a ako školiteľka na voľnej nohe v oblasti akademického publikovania. V posledných rokoch sa sústreďuje na otvorený prístup a v CVTI SR sa venuje rozvoji otvorenej vedy na Slovensku.


Paulina Milewska – doplníme čoskoro

Zdieľaj: