WEBINÁR│Open Access Webinar for Authors in Slovakia (IEEE)

KEDY: 5. októbra 2023 o 14:00 hod.
Jazyk: anglický

Webinár sa bude zaoberať možnosťami, ktoré majú autori na Slovensku na zviditeľnenie a zvýšenie vplyvu svojho výskumu prostredníctvom publikovania v mnohých možnostiach otvoreného prístupu, ktoré ponúka IEEE. Dozviete sa tiež, ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe IEEE na Slovensku.

Témy webinára:

– Ako zvýšiť viditeľnosť a vplyv svojho výskumu

– Tipy pre výber vhodného periodika alebo konferencie IEEE

– Poznatky o tom, čo redaktori hľadajú v predložených dokumentoch a prečo recenzenti dokumenty odmietajú

– Nástroje a zdroje na pomoc autorom v procese publikovania

– Stratégie výskumu pomocou digitálnej knižnice IEEE Xplore

– Navigácia v procesoch recenzného konania a predkladania dokumentov IEEE

– Ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe vašej inštitúcie

Registračný formulár

Facebook event: https://fb.me/e/3dpMVOIpG

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.