Webinár│Knihy a iné dokumenty. Podmienky indexovania v bibliometrických databázach

Knižné tituly, kapitoly z kníh, konferenčné materiály a informácie o grantoch sú popri časopiseckých článkoch dôležitou súčasťou vedeckej literatúry v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti inžinierstva, informatiky, fyzikálnych vied a matematiky. Sprístupňujú inovatívny výskum prezentovaný na konferenčných a priemyselných podujatiach a zachytávajú aktuálne informácie aj v podobe pre-printov z pre-printových serverov.

Problematike indexovania týchto dokumentov  v bibliometrických databázach Web of Science a Scopus sa budeme venovať na webinári, ktorý sa uskutoční online.

Termín: 24. mája 2023 v čase od 10:00 do 11:30 hod.
Link na živé vysielanie

Book Citation Index (Clarivate, kolekcia Web of Science Core Collection) ako aj databáza Scopus (Elsevier) sprístupňuje publikovanú odbornú literatúru v podobe kníh, alebo konferenčných materiálov. Sledovaním citačných väzieb, ktoré sú súčasťou celkového počtu citácií publikovanej práce zároveň poskytuje odbornej verejnosti prístup k citačnej sieti na úrovni svetového vedeckého výskumu, čo umožňuje merať prínos tohto druhu dokumentov v konkrétnych vedných disciplínach, identifikovať excelentných výskumníkov aj prípadných spolupracovníkov.

Na podujatie nie je potrebná registrácia vopred.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.