Spolupráca medzi partnerskými knižnicami je viditeľná a efektívna. Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia


Pre knižnice je to príležitosť ako skvalitňovať svoje služby. Pre používateľov možnosť, ako jednoducho získať nové zdroje informácií. Trend digitalizácie silnie aj v slovenských knižniciach.

V rámci projektu Partnerské knižnice začalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s bezplatnou digitalizáciou fondov verejných knižníc ešte v minulom roku.
Knižnice, ktoré si zabezpečia vlastné personálne kapacity a zdigitalizujú si tak diela samostatne, môžu využiť putovný knižný skener.

Ako prvá sa tak rozhodla Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede. Osvojiť si prácu so skenerom tu nebol žiadny problém. Rovnako tak súhlasiť s digitalizáciou ďalšieho fondu, tentokrát Galantskej knižnice. Tá mala byť druhou cieľovou stanicou putovného skenera.

„V rámci siete knižnice medzi sebou aktívne spolupracujú. Vzájomne si pomáhajú. Veľmi nás teší, že naše aktivity vytvárajú aj takúto výraznú pridanú hodnotu. Možno to vnímať tak, že spoločne s profesionalitou tu pracuje i ľudský faktor,“ hovorí Dávid Baranko, z Centra vedecko-technických informácií SR. Zároveň dodáva, že v konečnom dôsledku takáto silná spolupráca je jedným z cieľov projektu Partnerské knižnice.

Zdigitalizovaný fond Galantskej knižnice bude obsahovať diela regionálnej literatúry, obecné noviny, periodiká, ale i zborníky od roku 1952 po súčasnosť. Jazykom dokumentov je slovenčina i maďarčina.
Celkovo viac ako 100 kusov zviazaných aj nezviazaných väzieb nie je nutné odborne reštaurovať ani kníhviazačsky ošetriť. Výrazne to ušetrí čas aj náročnosť práce.

Diela majú predovšetkým regionálnu hodnotu. Významným je napríklad periodikum Víťazná cesta. Vychádzalo v rokoch 1960–1991. Časopis zaznamenával každodenné dianie v okrese. Reagoval na spoločensko – kultúrne udalosti galantského regiónu. Je nenahraditeľným svedectvom svojej doby.
Bez digitalizácie by sa tak ďalšie generácie možno už nedozvedeli ako sa zakladalo Okresné vlastivedné múzeum, aká bola minulosť Neogotického kaštieľa, kto slávny poctil Galantu svojou návštevou či to, ako sa činili vtedajší regionálni autori.

Dokumenty budú po sprístupnení dostupné v online forme pre pracovníkov vedeckých inštitúcií či študentov, ktorí ich môžu využiť pri spracovaní seminárnych prác s regionálnou tematikou. Zaujímavosti a hodnotné informácie tu však určite nájde aj široká verejnosť.

Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami. V súčasnosti je do projektu Partnerské knižnice zapojených 35 verejných knižníc z celého Slovenska. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady.

Spolupráca medzi partnerskými knižnicami je viditeľná a efektívna. Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.