ProQuest Central

Databáza ProQuest Central Package je multidisciplinárny (minimálne 160 vedných odborov) agregovaný informačný zdroj, ktorý zhromažďuje rôznorodé typy dokumentov z celého sveta. Poskytuje prístup k databázam zo všetkých oblastí vrátane ekonomických vied, zdravotníctva a medicíny, spoločenských vied, umenia a humanitných vied, vzdelávania, prírodných vied a techniky, náboženstva, filozofie, jazykovedy a literatúry.

Obsahuje úplné texty z vyše 10 800 titulov vedeckých časopisov, 2 800 hospodárskych a odborných časopisov, vyše 1 800 titulov novín, 500 zdrojov aktuálneho spravodajstva, 1100 magazínov
a periodík všeobecné záujmu. Taktiež zahŕňa vyše 4 milióny záznamov kvalifikačných prác (dizertačných aj diplomových), prípadové štúdie, trhové a ekonomické správy, pre-printové verzie pracovných protokolov, video záznamy a 10 tematických kolekcií elektronických kníh.

Typ zdrojadatabáza
Typ obsahue-knihy, kvalifikačné práce, prípadové štúdie, správy z trhu a ekonomiky
WebProQuest Central
VydavateľProQuest
Jazykprevažne anglický
Obsahumenie a humanitné vedy, podnikanie, zdravie a medicína, správy, veda a technika, spoločenské vedy, interdisciplinárne oblasti
Zdieľaj: