Gale

Zahŕňa multiodborové databázy vydavateľstva Gale Cengage; časopisy, referenčné zdroje z oblasti prírodných a spoločenských vied, noviny a publikácie, ktoré slúžia k poskytnutiu všeobecného prehľadu o svete.

Zdieľaj: