,,Pozvánka“ na Malohont či Novohrad. Digitálnu podobu dostanú ďalšie významné regionálne tituly

Vyše 500 tisíc strán dokumentov. To je číslo, ktoré je dnes aktuálne pre bezplatnú digitalizáciu fondov verejných knižníc po celom Slovensku v rámci iniciatívy konzorcia Knižnice pre Slovensko. A pokračuje sa ďalej. 

Digitalizovalo sa buď priamo vo vedeckej knižnici Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré aktivity konzorcia Knižnice pre Slovensko (KPS) zastrešuje alebo v jednotlivých knižniciach vďaka putovnému skeneru. Digitalizácia pokračuje a moderné digitalizačné pracovisko využije najbližšie Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.      

Digitálnu podobu dostanú ďalšie hodnotné diela s regionálnou tematikou. Vybranými titulmi sú napríklad vlastivedná monografia Novohrad, národopisná monografia Gemer – Mahont, Vlastivedný slovník obcí na Slovensku (1 – 3) či publikácia venovaná charakteristike ľudovej kultúry v oblasti bývalej Hontianskej stolice Hont.

„Brožúra Príbelské nárečie, prostredie, ľudia a ich zvyky od Juraja Macka alebo kniha Hovorená podoba jazyka v meste Veľký Krtíš od Ladislava Györgya, opisujú nárečové slová, výrazové prostriedky či skratky, ktoré sa používali v minulom období. Príbelské nárečie opisuje i zvláštnosti obce, ľudové zvyky a ľudový príbelský kroj.

Zaujímavosťou bude aj digitalizácia regionálneho týždenníka Pokrok. Zdigitalizuje sa niekoľko ročníkov jeho ročníkov, od roku 1974 až do roku 2022, okrem chýbajúcich z rokov 1990 – 1993,“ konkretizujú z knižnice vo Veľkom Krtíši.  

Bezplatnú digitalizáciu dokumentov a ich spracovanie ponúka CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými knižnicami v konzorciu Knižnice pre Slovensko. V súčasnosti je jeho súčasťou 41 knižníc z celého Slovenska. „Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady,“ uvádza Dávid Baranko, koordinátor KPS. Ako Baranko doplnil, digitalizácia dokumentov zároveň podporuje vedu a výskum konkrétnych regiónoch.

„Pozvánka“ na Malohont či Novohrad. Digitálnu podobu dostanú ďalšie významné regionálne tituly

Knižnice pre Slovensko

CVTI SR

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.