Podnikové periodiká alebo kultúrno-spoločenské magazíny Trnavy, Piešťan, Leopoldova či Hlohovca. Ďalšia knižnica uľahčí prístup k informáciám pre bádateľov

Už viac ako 600 000. To je aktuálny počet zdigitalizovaných strán dokumentov zo zbierok knižníc konzorcia Knižnice pre Slovensko. Digitalizácia stále napreduje a v poradí už 13. knižnicou, ktorá sa dočká zdigitalizovanej zbierky dokumentov je Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave. Tá disponuje doteraz najväčším objemom dokumentov na digitalizáciu, ktorá v tomto prípadne prebieha súbežne dvoma spôsobmi. Časť zbierky sa digitalizuje vo vedeckej knižnici CVTI SR a časť priamo v knižnici na zapožičanom knižnom skenery.

O veľkosti zbierky určenej na digitalizáciu hovorí aj množstvo periodík vzácnych nielen pre regionálnych historikov, žurnalistov či bádateľov. „Medzi najstaršie digitalizované dokumenty patria Trnavské noviny: noviny družstevníkov, malých a stredných roľníkov okresu Trnavského, ktoré začali vychádzať v roku 1951 a tematicky sa venovali najmä poľnohospodárstvu v regióne. Na Trnavské noviny následne od roku 1960 nadväzoval Trnavský hlas, ktorý zachytával spoločenský život (s výnimkou medzi rokmi 1998-2008) až do roku 2012. Vzácne je aj periodikum Život v Hlohovci vychádzajúce nepretržite viac ako 50 rokov. Patrí medzi najstaršie mestské časopisy na Slovensku, ktorý zachytáva nielen kultúrny život či šport, ale aj všeobecné dianie v meste a jeho históriu,“ konkretizujú z trnavskej knižnice.

Digitálnu podobu získajú aj ďalšie periodiká, ako napríklad informačný spravodaj Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice Atóm mieru  (1982-1991), nezávislé noviny Cíferpress (1993-2015), časopis pracujúcich Drôtovne Hlovovec Hlas Drôtovne (1975-1993), periodikum závodu Kovosmalt Novátor (1950-1990) či ďalšie vzácne periodiká (Piešťany, Liečivár, Slovo stavbára, Novinky z radnice, Piešťanský elektronik, ÚDER, Západoslovenský stavbár, Zornica a iné).

Bezplatnú digitalizáciu dokumentov a ich spracovanie ponúka CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými knižnicami v konzorciu Knižnice pre Slovensko. V súčasnosti je jeho súčasťou 42 knižníc z celého Slovenska. „Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovyať virtuálnu knižnicu. Dohodu o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady,“ uvádza Dávid Baranko, koordinátor KPS. Ako Baranko doplnil, digitalizácia dokumentov zároveň podporuje vedu a výskum v konkrétnych regiónoch.

■  Knižnice pre Slovensko 
■  Knižnica Juraja Fándlyho
■  CVTI SR

Zdieľaj: