Nový rok začnú novou digitalizáciou

Putovný knižný skener pozná už viacero slovenských knižníc. Vďaka nemu dostal ich vybraný fond ďalšiu pridanú hodnotu – podobu elektronického dokumentu. V roku 2023 sa v digitalizácii pokračuje. Hodnotné diela tentokrát vyberala knižnica v Rožňave.

Bezplatná digitalizácia a následné spracovanie digitálneho obsahu je súčasťou aktivít konzorcia Knižnice pre Slovensko, ktoré zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

„Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave jev poradí už piata knižnica, ktorá využije bezplatnú spoluprácu s CVTI SR a prostredníctvom putovného knižného skenera zdigitalizuje vybranú časť svojho fondu. Následný postprocessing je úlohou CVTI SR,“ konkretizuje Dávid Baranko, hlavný koordinátor konzorcia Knižnice pre Slovensko, CVTI SR.

Výber Rožňavy dá digitálnu podobu tridsiatim titulom z obdobia 18. – 20. storočia. Ich jazykom je latinčina, maďarčina, nemčina, ale i slovenčina.

Medzi jedinečné tituly, ktoré budú zdigitalizované patrí napríklad aj prvé úplné faksimilové vydanie so samostatným komentárom „Codex Vyšehradensis.“ Digitalizovať sa budú regionálne periodiká. Konkrétne napríklad nezávislý týždenník Rožňavského okresu Zora Gemera. Historicky od roku 1958 po rok 1999, s výnimkou ročníkov z roku 1971. Digitalizácia čaká aj periodikum Gömöri Hajnal. Do spracovania sa zahrnú vydania od roku 1961 po rok 1992 vrátane niekoľkých chýbajúcich čísel.  

Diela majú najmä regionálny význam. Užitočné poznatky poskytnú všetkým záujemcom o informácie z daného regiónu. Využiť ich môžu popri štúdiu, pri písaní odborných textov a článkov. Dokumenty nebudú voľne dostupné. K dispozícii budú primárne ako digitálny dokument na prezeranie.

Ako Baranko doplnil putovný knižný skener pokračuje z Rožňavy do Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove.

Pripomenul tiež, že aktuálne je do konzorcia Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) – Knižnice pre Slovensko (KPS) – zapojených už 40 knižníc.

„Možnosť bezplatnej digitalizácie dokumentov a ich spracovania poskytuje CVTI SR v rámci spolupráce s partnerskými verejnými knižnicami konzorcia KPS. Každá z nich získala zo strany CVTI SR možnosť digitalizácie dokumentov zo svojich fondov a ponuku sprevádzkovať digitálnu knižnicu. Dohodu  o spolupráci s CVTI SR môžu knižnice uzavrieť na dobu určitú a knižnici ňou nevznikajú žiadne finančné náklady,“ uzatvoril Baranko.

Nový rok začnú novou digitalizáciou

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.