Krásy a detaily sveta prírody. Spoznajte ich aj cez elektronickú verziu špecializovaného časopisu

„Objavovaním prírody objavujete samého seba“ (Maxime Lagacé)

Príroda nám ukazuje, aká je rozmanitosť krásna a dôležitá zároveň. Na potvrdenie týchto faktov sú tu potom vedecké poznatky biológov či ekológov. Tie najnovšie sumarizuje i špecializovaný akademický časopis.

Folia Oecologica dostala aktuálne aj elektronickú podobu. Môžete ho nájsť v špecializovanej digitálnej knižnici Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci medzinárodného projektu EODOPEN, spolupracovalo s Ústavom ekológie lesa Slovenskej akadémie vied. V digitálnej knižnici CVTI SR tak pribudol významný časopis z oblasti ekológie Folia Oecologica.

Akademický časopis Folia Oecologica vychádza už od roku 1974. Hlavnou témou článkov je teoretická a aplikovaná ekológia a jej interdisciplinárne odbory (ochrana prírody, lesníctvo, poľnohospodárstvo, ekologická ekonómia). „V rokoch 1974 – 1997 vychádzal časopis pod názvom Folia dendrologica. V súčasnosti je Folia Oecologica významným medzinárodným vedeckým časopisom,indexovaným v databázach Scopus™, Web of Science a mnohých ďalších,“ približuje riaditeľka Ľubica Ditmarová, z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.

Čitateľom so záujmom o výskum v oblasti ekológie lesných ekosystémov, ponúka kompletný prehľad časopisu Folia Oecologica aj stránka Ústavu ekológie lesa.

Ústav ekológie lesa so sídlom vo Zvolene vznikol v roku 1983, z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. História ústavu sa však začala písať už oveľa skôr, v rokoch 1894-1898 založením Arboréta Mlyňany a Ústrednej výskumnej lesníckej stanice, neskôr v roku 1954 Lesníckym laboratóriom SAV v Bratislave. Výskumná činnosť ústavu je zameraná na oblasť ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín, a ďalších organizmov, funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami. Predmetom výskumu sú prirodzené a antropicky ovplyvnené ekosystémy, ich dynamika, zložky, režimy, prvky a vzťahy. Výskum sleduje aj vplyv človeka na stabilitu a zdravotný stav lesných ekosystémov, v nadväznosti
na hodnotenie dynamiky pedologických, fytocenologických, fenologických, ekofyziologických a ekotoxikolockých zmien.

EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) je štvorročný projekt, ktorý je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Jedným z hlavných cieľov projektu online sprístupnenie kníh z 20. a 21. storočia. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny Euro. Viac informácií o projekte nájdete na: http://eodopen.eu/ 

Krásy a detaily sveta prírody. Spoznajte ich aj cez elektronickú verziu špecializovaného časopisu

#eodopen #creativeeurope │ http://www.klemens.sav.sk/fiusav/  │  https://www.cvtisr.sk/  │ https://www.cvtisr.sk/eodopen

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.