Knižnice majú svoju pozíciu v digitálnej ére. Aktivity spájajú v konzorciu Knižnice pre Slovensko

Digitálna éra a 4. priemyselná revolúcia vytvára priestor aj pre knižnice. Posunúť knižnično-informačné služby do online prostredia, meniť knižnice na kreatívne a vzdelávacie centrá už viac ako rok pomáha aj konzorcium Knižnice pre Slovensko (KPS). Zastrešuje ho vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR) a dnes je jeho súčasťou 40 slovenských knižníc. Nedávno sa o aktivitách konzorcia hovorilo aj na tradičných knihovníckych Bibliosférach. 

otvorenie podujatia

Aktivity konzorcia Knižnice pre Slovensko sa neustále rozširujú. Počas tohto roka sme sa so zástupcami konzorcia stretli už druhýkrát. Aktuálne na zimnej edícii tradičného odborného podujatia knihovníkov Bibliosféry.

Úvodné slová patrili Radoslavovi Ragačovi, riaditeľovi sekcie kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry SR, Jánovi Kyselovičovi, generálnemu riaditeľovi CVTI SR a Jozefovi Dzivákovi, riaditeľovi vedeckej knižnice CVTI SR. Ďalší program bol už venovaný odborným prezentáciám,“ upresňuje Dávid Baranko, hlavný koordinátor konzorcia Knižnice pre Slovensko, CVTI SR.

Začalo sa odpočtom jednotlivých aktivít konzorcia KPS. Pokračovalo ďalšími odbornými témami. „Predstavili sme novinky v oblasti podpory kreativity a digitálnej gramotnosti vo Fablabe CVTI SR. Sú vhodné aj pre kreatívne dielne verejných knižníc. Novinky odzneli aj v rámci projektu EODOPEN, občianskej vedy či e-zdrojov CVTI SR nielen z oblasti medicíny,“ doplnil Baranko.

Často skloňovanou témou diskusie knihovníkov bolo digitálne vzdelávanie seniorov. Skúsenosti z praxe priblížili Podtatranská knižnica v Poprade a Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši.

workshop vypalovanie do dreva

Hovorilo sa aj aj o plánoch do roku 2023. Tu sa spomínala najmä digitálna knižnica  pre knižnice konzorcia KPS. Spustiť sa má začiatkom budúceho roka. „Predstavili sme pripravovanú službu integrácie obálok a obsahov kníh do online katalógov knižníc. Venovali sme sa aj zahraničným spoluprácam, podujatiam a ďalším aktivitám, ktoré prinesie rok 2023.“

Účastníci si vyskúšali workshopy na podporu kreativity a digitálnej gramotnosti. Následne ich môžu realizovať aj vo svojich vo verejných knižniciach. Vypaľovať do dreva, vyrobiť si stojan na mobil pomocou lupienkovej pílky alebo programovať LED pásiky pomocou micro:bitu sa dá aj v modernej knižnici.

Knihovníci mohli počas podujatia skonzultovať otázky aj k e-zdrojom, ktoré vedecká knižnica CVTI SR poskytuje. Rovnako sa pýtať na témy súčasnej otvorenej či občianskej vedy.

Bibliosfér v zimnej edícii sa zúčastnilo 24 knihovníkov z 13 knižníc z celého Slovenska.

  

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.