Webinár│Knihy a iné dokumenty. Podmienky indexovania v bibliometrických databázach

Knižné tituly, kapitoly z kníh, konferenčné materiály a informácie o grantoch sú popri časopiseckých článkoch dôležitou súčasťou vedeckej literatúry v mnohých oblastiach, napríklad v oblasti inžinierstva, informatiky, fyzikálnych vied a matematiky.

Sprístupňujú inovatívny výskum prezentovaný na konferenčných a priemyselných podujatiach a zachytávajú aktuálne informácie aj v podobe pre-printov z pre-printových serverov. Sledovaním citačných väzieb, ktoré sú súčasťou celkového počtu citácií publikovanej práce zároveň poskytujú odbornej verejnosti prístup k citačnej sieti na úrovni svetového vedeckého výskumu, čo umožňuje merať prínos tohto druhu dokumentov v konkrétnych vedných disciplínach, identifikovať excelentných výskumníkov, aj prípadných spolupracovníkov.

Problematike indexovania týchto dokumentov v bibliometrických databázach Web of Science a Scopus sa bude venovať webinár, ktorý sa uskutoční online 24. mája 2023 v čase od 10:00 do 11:30 hod.

Link na živé vysielanie pre divákov: https://video.nti.sk/live?2517600DVBAXIA43

Na podujatie nie je potrebná registrácia vopred.

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.