Globálna digitálna knižnica? CVTI SR pozýva na prednášku Švédskej národnej knižnice o autorských právach a cezhraničnom prístupe

Ako môžeme sprístupniť obrovské množstvo kníh z 20. a 21. storočia výskumníkom i širokej verejnosti vzhľadom na zložitosť autorských práv? Švédska národná knižnica (Kungliga biblioteket) Vás pozýva na prednášku, ktorá objasní tému digitalizácie a sprístupňovania literatúry pre širokú verejnosť. Prednáška sa uskutoční v kultúrnom centre Institut suédois v Paríži, no pripojiť sa môžete  aj online cez platformu Zoom.

Ilustračné foto

Kedy?   20. apríla 2023, 13:00 – 16:00

Hostia: Kate Parson & Jerker Rydén, Švédska národná knižnica

Informácie a odkaz na Zoom: https://paris.si.se/en/events-projects/discussion-steps-toward-a-global-library-copyright-cross-border-access/

Knižnice v súčasnosti čelia výzve, ako sa vysporiadať s veľkým množstvom literatúry 20. a 21. storočia, ktorá je obchodne nedostupná, nie je zdigitalizovaná alebo ide o tzv. šedú literatúru. Najmä pri vedeckej a študijnej literatúre, ktorá je kľúčová pre študentov i vedecko-výskumných pracovníkov, je to nepostačujúce. Hlavnou prekážkou pri jej sprístupňovaní je problém autorských práv a nejasností s ich vysporiadaním.

Hlavným cieľom európskeho projektu EODOPEN* je sprístupnenie 15 000 digitálne nedostupných diel 20. a 21. storočia pre širokú verejnosť a zlepšenie dostupnosti európskeho kultúrneho dedičstva. Digitalizované knihy budú sprístupnené prostredníctvom digitálnych knižníc jednotlivých projektových partnerov, ale i spoločného portálu, ktorý bude vytvorený počas realizácie projektu. Všetky digitalizované knihy budú po skončení projektu voľne prístupné naprieč všetkými krajinami Európskej únie. Digitalizované knihy budú zároveň sprístupnené v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. Ambíciou projektu je aj zlepšiť súčasné technologické riešenia, procesy a postup práce prostredníctvom školení pre knižnice a knihovníkov a podieľať sa na vzdelávaní odborných kapacít knižníc, pamäťových a fondových inštitúcií prostredníctvom školení ohľadom autorských práv.

Prednáška sa bude venovať najmä úvahám, ako by sa mohli potreby knižníc a záujmy organizácií pre správu autorských práv zosúladiť v rámci spolupráce, aby sa zabezpečil kontrolovaný prístup komunity výskumníkov k chráneným dielam naprieč hranicami Európy.

*EODOPEN (2019-2024) je spolufinancovaný Európskou komisiou v rámci programu Kreatívna Európa a podprogramu Kultúra. Partnermi projektu sú inštitúcie z Rakúska, Estónska, Česka, Poľska, Slovenska, Nemecka, Portugalska, Maďarska, Švédska, Slovinska a Litvy. Celkový rozpočet projektu je približne 4 milióny eur. 

Viac informácií o projekte nájdete na:  http://eodopen.eu/ a http://nvk.cvtisr.sk/projekty/eodopen

Logá Ministerstva školstva, CVTI SR, EODOPEN a programu Kreatívna Európa

Foto: unsplash.com/@itfeelslikefilm

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.