E-kniha previedla svetom vedeckého publikovania už viac ako dve tisícky čitateľov

Vedecká komunikácia, otvorená veda  či viditeľnosť výskumu a ďalšie podobné témy „sú v kurze“. Odborná publikácia, ktorá sa venuje týmto oblastiam má i elektronickú podobu. Podľa počtu jej stiahnutí sa stala populárnou publikáciou. Autorský kolektív publikácie z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ju pripravoval aj ako učebný text ku konkrétnemu kurzu.

,,So Sprievodcom sa stretli účastníci kurzu CVTI SR s názvom ‚Elektronické informačné zdroje pre vedu – Publikačný poradca‚, ale tento učebný text slúži aj ako doplnkové čítanie pre mladých vedeckých pracovníkov a knihovníkov. Tých, ktorí sa potrebujú zorientovať v premenlivej krajine elektronických informačných zdrojov a vedeckej komunikácie. Táto oblasť je formovaná rôznorodosťou vedných odborov, historickými rozhodnutiami, vývojom technických prostriedkov, finančnými tlakmi, kompromismi i nepredstaviteľným objemom dobrovoľnej práce, ktorú autori, recenzenti a mnohí editori vkladajú do systému bez nároku na honorár, “ podrobne uvádza Zuzana Stožická z CVTI SR, jedna z autoriek publikácie.  

Jednotlivé kapitoly knihy tvorí história vedeckej komunikácie, písanie vedeckého článku, výber časopisu vrátane časti o pochybnom alebo predátorskom publikovaní. Autorky sa venujú aj právnym a etickým aspektom vedeckého publikovania, otvorenej vede, hodnoteniu vedy a výskumu, archivácii a manažmentu výskumných dát. Približujú problematiku repozitárov, elektronickej vedy a viditeľnosti výskumu. K dôležitým témam patrí aj vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch, ich správa a budúcnosť knižníc v digitálnom veku.

Publikáciu vydalo Vydavateľstvo otvorenej vedy CVTI SR v roku 2019. Jej autorkami sú Jitka Dobbersteinová, Simona Hudecová a Zuzana Stožická z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR. „Ide o otvorený vzdelávací zdroj s licenciou Creative Commons Attribution (CC-BY). V elektronickej forme je bezplatne dostupná v repozitári Zenodo. Čitatelia, ktorí uprednostňujú papierovú formu si ju mohli kúpiť za cenu tlače. Sprievodca svetom vedeckého publikovania si za viac ako tri roky po prvom vydaní získal svojich čitateľov. Pôvodný náklad sa minul a elektronická forma prekročila hranicu 2 500 stiahnutí.“

Ako Stožická uviedla Vydavateľstvo otvorenej vedy plánuje druhé doplnené vydanie Sprievodcu. Pri tejto príležitosti oslovuje všetkých čitateľov a čitateľky s prosbou o spätnú väzbu. Ak čitatelia našli v publikácii chybu, majú pocit, že tam chýba niečo dôležité alebo sa chcú podeliť o svoj názor či skúsenosti s jej používaním vo vzdelávacom procese spokojne môžu svoje postrehy smerovať priamo na CVTI SR a kontaktovať jednu z autoriek na emailovú adresu: zuzana.stozicka@cvtisr.sk.

 Sprievodca svetom vedeckého publikovania

Jitka Dobbersteinová, Simona Hudecová, Zuzana Stožická

zuzana.stozicka@cvtisr.sk

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.