Digitálne vzdelávanie či moderné služby v knižniciach. Slovenských a českých knihovníkov spája sále viac tém

Rozvoj knižníc je v ich službách, je v ich aktivitách a je v spolupráci. Aktívne ju podporuje aj vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Na medzinárodnej úrovni je to napríklad i tá s kolegami z brnenskej Moravskej zemskej knižnice. To, čo v máji začalo prvými stretnutiami a nápadmi, dnes pokračuje ďalšími krokmi.          

Minulý rok v Brne. Aktuálne v Bratislave. Tomáš Kubíček, riaditeľ Moravskej zemskej knižnice  spoločne s ďalšími svojimi kolegami diskutovali nedávno s Jánom Kyselovičom, generálnym riaditeľom CVTI SR a Tomášom Fialom, zástupcom riaditeľa sekcie vedecká knižnica v CVTI SR. Riešila sa budúca spolupráca oboch inštitúcií. Hovorilo sa o skúsenostiach z ich riadenia a fungovania.

„Kolegov z Brna sme pozvali pozrieť si naše moderné digitalizačné pracovisko a študovňu. Priblížili sme im naše jednotlivé aktivity a služby, za ktorými stojí vedecká knižnica CVTI SR. Zoznámili sme ich s odborom podpory otvorenej vedy a výskumu. Predstavili novinky v knižnično-informačných službách,“ hovorí Tomáš Fiala.      

Ako doplnil spoločná reč s českými kolegami bola aj o plánovaných marketingových aktivitách či celonárodnej iniciatíve konzorcia Knižnice pre Slovensko. Prehľad aktivít doplnili aj tie zamerané na digitálne vzdelávanie, ktoré zastrešuje kreatívna dielňa Fablab.

„Teší ma, že sme s kolegami z Brna mali nielen zaujímavú odbornú diskusiu, naplánovali ďalšie spoločné kroky, ale aj vytvorili príjemnú neformálnu atmosféru, ktorá tejto spolupráci pomôže. Z plánovaných krokov sme hovorili napríklad o realizácii spoločných projektov. Čaká nás aj spolupráca v rámci digitálneho vzdelávania zo strany CVTI SR, konkrétne našich kreatívnych dielní Fablab. Táto oblasť kolegov z Čiech mimoriadne zaujala a ochotne im naše know-how v tomto smere poskytneme,“ uzatvoril Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR.        

Zdieľaj:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.