Ako zviditeľniť svoj výskum v SCOPUS. Autorské a inštitucionálne profily

Scopus je jedna z najväčších multidisciplinárnych bibliografických a scientometrických databáz, ktorú využívajú mnohé výskumné a grantové agentúry a poskytovatelia finančných zdrojov k hodnoteniu žiadateľov (výskumníkov alebo inštitúcie) o finančnú podporu. Pri tvorbe a správe autorských profilov výskumníkov alebo profilov inštitúcií je preto dôležité dať si záležať na tom, aby zobrazované údaje boli jednoznačné, správne a aktuálne. Autorský profil a profil inštitúcie v databáze Scopus je v podstate „výstavnou skriňou“ vášho výskumu a zároveň nástrojom na jeho zviditeľnenie.

Na webinári sa dozviete ako si vytvoriť a upravovať autorský profil/profil inštitúcie v databáze Scopus a tipy na správu profilov.

Ako sa pridať: živé vysielanie 31.1.2022 v čase 10:00-11:00 hod na odkaze https://video.nti.sk/live?2121551EIGVWRF71

Zdieľaj: