Vypaľovanie do dreva, práca s jednoduchým robotom Ozobotom či 3D modelovanie. Séria školení a workshopov v slovenských knižniciach odštartovala svoju ,,sezónu“. Je za ňou projekt Partnerské knižnice Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a jeho kreatívna dielňa Fablab. Tá sa v určitej podobe preniesla aj do Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.  Ako jedna zo sieteČítaj viac

Láka vás história? Nahliadnuť do diel regionálnej i historickej hodnoty, ktoré nie sú bežne dostupné, bude jednoduchšie. Digitálnu podobu dostanú knihy z regionálneho fondu a zo študovne Krajskej knižnice Karola Kmeťa v Nitre.Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR), v rámci projektu Partnerské knižnice, bezplatne zdigitalizuje viac ako 100 významných diel. Po sprístupnení budú k dispozícii  bádateľom, študentomČítaj viac

Pre knižnice je to príležitosť ako skvalitňovať svoje služby. Pre používateľov možnosť, ako jednoducho získať nové zdroje informácií. Trend digitalizácie silnie aj v slovenských knižniciach. V rámci projektu Partnerské knižnice začalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s bezplatnou digitalizáciou fondov verejných knižníc ešte v minulom roku.Knižnice, ktoré si zabezpečia vlastné personálne kapacity a zdigitalizujú siČítaj viac

Digitalizácia aj pomyselne, aj prakticky presahuje hranice. Digitalizované zbierky sú tu preto, aby boli dostupné vždy a všade. Formou online regionálnych novín sa po ich digitalizácii dostanú záujemcovia i na Kysuce. V rámci projektu Partnerské knižnice dá Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) elektronickú podobu regionálnym kysuckým novinám. V septembri tohto rokaČítaj viac

Nové technológie na podporu digitálnej gramotnosti sa stávajú prirodzenou súčasťou knižníc. Sieť partnerských  knižníc, ktorá vzniká vďaka spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) tomu aktívne napomáha. Knihovníci sa zoznámili už aj malým,  ľahko programovateľným robotom.  Vyškolení knihovníci partnerských knižníc CVTI SR v súčasnosti úspešne rozvíjajú kreativitu a vzbudzujú záujem o programovanie či robotiku prostredníctvom micro:bitov.Čítaj viac

Stačilo intenzívne školenie a knihovníci získali nové zručnosti v programovaní s micro:bitom či používaní  3D tlačiarne. Oslovilo ich to a už dnes posúvajú svoje skúsenosti deťom i ďalším záujemcom ako lektori vlastných workshopov.      Spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a partnerských verejných knižníc má tak v aktívnej podpore digitálnych zručností voČítaj viac

Verejné knižnice na Slovensku disponujú zbierkami dokumentov, ktoré majú viac ako regionálnu hodnotu. Personálne alebo finančné kapacity limitujú možnosti knižníc tieto zbierky zdigitalizovať a následne archivovať a sprístupňovať. Aktívna spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a partnerských verejných knižníc po celom Slovensku najnovšie prináša aj možnosť bezplatnej digitalizácie zbierok. „CVTI SR poskytujeČítaj viac

Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislostiČítaj viac

Knihovníci prostredníctvom aktuálnych workshopov získajú zručnosti v najmodernejších technológiách. Svoje skúsenosti s prácou s microbitmi či 3D tlačou následne posunú mladým používateľom svojich knižníc. Prví si kreatívne vzdelávanie vyskúšali knihovníci z Košického a Prešovského kraja.Digitálne vzdelávanie zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) odborníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v inovatívnom vzdelávaní. Súčasná spolupráca s partnerskými verejnými knižnicami obohatí knihovníkovČítaj viac