Sticky

Vážení používatelia, venujte prosím pozornosť nasledujúcim oznamom: SCOPUS je od 1. 8. 2023 je kompletne nedostupný a nie je dostupný ani cez vzdialený prístup cez naše stránky (CVTI SR) Databáza Science Direct je od 2. 8. 2023 opäť sprístupnená (v rozsahu predplatených časopiseckých a knižných titulov len cez vzdialený prístupČítaj viac

Od 24.12.2021 majú čitatelia NVK k dispozícií v režime pivotnej prevádzky nové rozhranie pre vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch (v skratke EIZ). Pivotná prevádzka bude bežať do polovice januára a je prístupná na stránke: https://ersearch.cvtisr.sk (pozn. pôvodné staré riešenie je prístupne na https://hanproxy.cvtisr.sk) Vzhľadom na to, že riešenie je vČítaj viac

Zvykoslovie, regionálna kultúra či história remesiel. Naše bohaté tradície sa pomyselne zmestili aj do digitálnej podoby. V digitálnej knižnici nájdete aktuálne tisíce strán odbornej literatúry z oblasti etnológie a antropológie.     Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci európskeho projektu EODOPEN, digitalizovalo a sprístupnilo diela Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied. „CelkovoČítaj viac

Ponuka elektronických informačných zdrojov sa aktuálne rozšírila. Približne do polovice októbra je možné využiť dve vysokošpecializované medicínske databázy. Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) na základe spolupráce s vydavateľstvom Wolters Kluwer sprístupňuje databázu plných textov aj pomocníka pre klinické rozhodovanie.        CVTI SR rozširuje svoju ponuku medicínskych e-zdrojov vydavateľstva Wolters Kluwer o dveČítaj viac

Verejné knižnice na Slovensku disponujú zbierkami dokumentov, ktoré majú viac ako regionálnu hodnotu. Personálne alebo finančné kapacity limitujú možnosti knižníc tieto zbierky zdigitalizovať a následne archivovať a sprístupňovať. Aktívna spolupráca Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a partnerských verejných knižníc po celom Slovensku najnovšie prináša aj možnosť bezplatnej digitalizácie zbierok. „CVTI SR poskytujeČítaj viac

Plné texty,  z tak trendových oblastí ako sú elektrotechnika, informatika či ďalšie technické odbory, poskytuje aj jedna zo špecializovaných odborných databáz. Aktuálne tréningové školenia môžu byť vhodnou pomôckou ako spoznať jej možnosti a pracovať s ňou čo najefektívnejšie.   Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aktuálne centrálne zabezpečuje prístup do deviatich databázových titulov.Čítaj viac

Žijeme digitálne, smelo hovoríme o prahu 4. priemyselnej revolúcie a jej nových výzvach. Musíme nielen aktívne podporovať nové informačné a digitálne gramotnosti, ale tiež zefektívniť prístup k súčasným i novým knižnično-informačným službám. V tomto smere majú nezanedbateľný dosah na širokú verejnosť aj verejné knižnice. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ich z pozície vedeckej knižnice v tejto súvislostiČítaj viac

Nielen dnes chceme aktuálne, ale aj kvalitné a hodnoverné zdroje informácií. Jedinečný obsah celosvetových licencovaných datábáz, dostupných 24/7 prostredníctvom vzdieleného prístupu sa najnovšie rozširuje o ďalšiu viac ako šešťtisícku e-kníh.   Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ponúka aktuálne aj portfólio elektronických informačných zdrojov českých e-kníh nielen z produkcie vydavateľstva Grada. CVTI SR ako vedeckáČítaj viac

Poznatky z výskumu, významné diela vedeckej literatúry či odborné databázy sú teraz ešte dostupnejšie. Presnejšie, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ako inštitúcia pre informačnú podporu vedy a vzdelávania na Slovenku, poskytuje od septembra registráciu používateľa úplne zdarma. „CVTI SR spustilo 1. septembra 2021 bezplatné registrácie používateľov do knižnice. Stali smeČítaj viac

Vďaka šíreniu myšlienok otvoreného prístupu sa na internete vytvára rýchlo rastúci fond otvorenej vedeckej literatúry. Študenti, odborníci či laici so záujmom o vedu môžu slobodne čerpať znalosti z mnohých diel, ktoré autori publikovali s verejnou licenciou (najčastejšie Creative Commonos Attribution – CC BY). Digitálne prostredie vytvára podmienky pre ekonomicky nenáročnúČítaj viac