Verejné knižnice už dávno neplnia len funkciu miest na požičiavanie kníh. Stávajú sa pulzujúcimi komunitnými centrami plnými nových vedomostí, zručností, zážitkov a príbehov. Avšak ich tradičné poslanie, uchovávať a sprístupňovať knižné dokumenty, ostáva stále rovnako dôležité. Ako však môžeme toto cenné kultúrne dedičstvo ochrániť a sprístupniť pre budúce generácie? OdpoveďouČítaj viac

Od 1. 7. 2024 sa služby vedeckej knižnice CVTI SR budú poskytovať v režime letnej prevádzkovej doby: pondelok – piatok│8. 00 – 15. 00 hod. Online služby knižnice (overovanie a predlžovanie registrácií, služby helpdesku a iné): pondelok – piatok│7:00 – 15:00 hod.Čítaj viac

Vážení používatelia, od 18.6. 2024 máme aktualizovaný knižničný poriadok, v ktorom sa stretnete s menšími obmenami. Jednou z nich je aj predĺženie registrácie na 4 roky. Nie je tak potrebné si ju predlžovať každý rok. Knižničný poriadokČítaj viac

Vydavateľstvo Emerald Insight počas mája a júna ponúka bezplatný prístup do kolekcie časopisov a kníh z oblasti stavebného inžinierstva, stavebníctva a materiálovej vedy, ktoré sa okrajovo dotýkajú aj fyzikálnych a spoločenských vied. Skúšobný prístup potrvá od 20. mája do 20. júna 2024. Vstup do kolekcie Zoznam titulovČítaj viac

Vyhľadávanie v otvorených zdrojoch Kedy: 23. 5. 2024, 10:00 – 11:00 hod. Cieľom webinára je prezentovať vyhľadávanie rôznych typov dokumentov a informácií v otvorených zdrojoch. Živé vysielanieČítaj viac

Pozývame Vás na 5. workshop (nielen) pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom, ktorý sa uskutoční 17. apríla, v čase od 9:00 do 12:00. Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Program: 09:00 – 09:10 Otvorenie 09:10 – 10:00 Enikő Tóth Szasz (Clarivate) –Čítaj viac

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Dohoda podporuje publikovanie s otvoreným prístupom, čo umožňuje výskumníkom v zúčastnených inštitúciách publikovať svoje výskumné články s otvoreným prístupom vČítaj viac

Kedy: 15. februára 2024 o 14.00 hod. Webinár je určený študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v inžinierskych odboroch, ktorým pomôže nájsť si zaujímavú tému a príslušnú literatúru na ich záverečnú prácu pomocou databázy IEEE a iných stránok IEEE. Registrácia Webinár bude v anglickom jazyku.Čítaj viac

Až do 16. marca 2024 môžu používatelia vedeckej knižnice CVTI SR využívať spravodajskú databázu NewsBank. Databáza NewsBank zhromažďuje aktuálne a archívne spravodajské informácie vytvorené z tisícok rôznych typov informačných zdrojov, akými sú noviny, spravodajské weby, newswire, blogy, videá, zvukové záznamy, prepisy vysielania a iné médiá. Pokrytie začína v 80. rokoch 20.Čítaj viac