Dielňu si často predstavíme ako miesto plné rôznych strojov, nástrojov, ale aj nápadov. Kreatívna dielňa FabLab navyše ponúka digitálne technológie, nové zručnosti a neobmedzený priestor pre fantáziu. Počas leta tieto možnosti spoznajú aj deti na táboroch kreatívnej dielne FabLab, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).    Začalo sa už v úvode prázdnin, keďČítaj viac

Profesionálna digitalizácia je dnes záležitosťou aj rovnako profesionálnych technológií. Špecializované digitalizačné pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) posilnil nový robotický skener. Digitalizačné pracovisko pre vedu a výskum, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už dvanásť  rokov zabezpečuje profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu. „Potreba a dopytČítaj viac