Putovný knižný skener čaká ďalšia digitalizácia knižných fondov. Presúva sa na východné Slovensko a zdigitalizuje tu významné regionálne dokumenty. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), v rámci projektu Partnerské knižnice, aktuálne poskytlo technológiu na digitalizáciu Zemplínskej knižnici v Trebišove.    Putovný knižný skener je v ďalšej partnerskej knižnici Centra vedecko-technických informácií SR (CVTIČítaj viac

Pre knižnice je to príležitosť ako skvalitňovať svoje služby. Pre používateľov možnosť, ako jednoducho získať nové zdroje informácií. Trend digitalizácie silnie aj v slovenských knižniciach. V rámci projektu Partnerské knižnice začalo Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s bezplatnou digitalizáciou fondov verejných knižníc ešte v minulom roku.Knižnice, ktoré si zabezpečia vlastné personálne kapacity a zdigitalizujú siČítaj viac