Slovenské knižnice disponujú hodnotným knižničným fondom. Dokazuje to kultúrne bohatstvo tak regiónov, ako aj celej krajiny. Možnosť bezplatnej digitalizácie vybraných titulov využilo už niekoľko knižníc a záujem majú ďalšie.      Aktuálne aj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Službu bezplatnej digitalizácie využije ako súčasť konzorcia Knižnice pre Slovensko. Tento projekt CentraČítaj viac

Medzinárodný projekt zameraný na sprístupnenie kníh 20. a 21. storočia v digitálnej podobe, nedávno zhodnotil výsledky svojho dotazníkového prieskumu. Jedenásť zapojených krajín Európy, vrátane Slovenska, zisťovalo rôzne preferencie respondentov pri používaní e-kníh. Slovenským zástupcom partnerského konzorcia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Medzinárodný projekt EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) si v rámciČítaj viac