Návod na prihlásenie sa a používanie služby Bookport Vzhľadom na to, že služba Bookport umožňuje stiahnutie plných textov elektronických kníh do vlastného zariadenia, čím je umožnené čítanie kníh v offline režime, do služby je potrebné registrovať sa vlastnými údajmi nasledovným postupom: 1. Na webovej adrese e-zdrojov http://hanproxy.cvtisr.sk/HAN-AtoZ/atoz.html v časti licencovanéČítaj viac