Preprint je rukopis vedeckého článku vo fáze pred recenzným konaním. publikovaný na otvorenej platforme – či už na preprintovom serveri alebo v repozitári s otvoreným prístupom.Na webinári budú predstavené rôzne platformy, na ktorých sa preprinty nachádzajú a vyhľadávanie na týchto platformách. Termín: 25. apríla 2023, 10:00 – 11:00 hod. LinkČítaj viac

Zdrojom odborných informácií sú najmä aktuálne vedecké články. Aj tieto texty majú „svoj život.“ Rukopis, postprint či preprint. A práve tému významu článkov, ktoré ešte nedostali pridanú hodnotu v podobe recenzného konania otvorí aktuálny webinár. Aké miesto majú preprinty vo vedeckej komunikácii, priblíži odborníčka. Prvou správou o výskume je tradične článok vo vedeckomČítaj viac