Profesionálna digitalizácia je dnes záležitosťou aj rovnako profesionálnych technológií. Špecializované digitalizačné pracovisko Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) posilnil nový robotický skener. Digitalizačné pracovisko pre vedu a výskum, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) už dvanásť  rokov zabezpečuje profesionálnu digitalizáciu, komplexný digitalizačný postprocessing, dlhodobú archiváciu a sprístupňovanie digitalizovaného obsahu. „Potreba a dopytČítaj viac