Najnovšie informačné zdroje z oblasti medicíny, ale aj čoraz obšírnejšie portfólio moderných knižnično-informačných služieb. Zástupcovia vedeckej knižnice CVTI SR ponúkli fundované informácie odborníkom na 45. Endokrinologických dňoch vo Vysokých Tatrách. Propagovať bezplatný prístup k medicínskym databázam zašli aj do bratislavskej nemocnice. Flexibilná dostupnosť služieb je v podstate nevyhnutnosťou. Bezproblémový prístupu k online zdrojom a literatúreČítaj viac

Webinár je určený predovšetkým pre mladých vedcov, ktorí budú mať jedinečnú príležitosť sa dozvedieť ako zvýšiť svoje možnosti publikovania v akademickom časopise. Program webinára:•výber správneho časopisu pre váš výskum•ako funguje „peer-review“ proces•propagácia vašej práce po jej zverejnení•publikovanie v anglickom jazyku Bližšie informácie a registrácia Webinár bude prebiehať v anglickom jazyku.Čítaj viac