Nielen svetové odborné databázy, ale aktuálne aj zahraničná tlač. Ponuka elektronických zdrojov, ktoré poskytuje Centrum vedecko-technických informácií SR (SR) svojim používateľom sa dočasne rozširuje o databázu PressReader. Databáza PressReader dočasne rozšírila ponuku e-zdrojov CVTI SR. Viac ako 7 000 zahraničných denníkov a populárno-náučných časopisov v 65 jazykoch je bezplatne dostupných do 30. 5. 2021. Tituly sú dostupné,Čítaj viac