Zdrojom odborných informácií sú najmä aktuálne vedecké články. Aj tieto texty majú „svoj život.“ Rukopis, postprint či preprint. A práve tému významu článkov, ktoré ešte nedostali pridanú hodnotu v podobe recenzného konania otvorí aktuálny webinár. Aké miesto majú preprinty vo vedeckej komunikácii, priblíži odborníčka. Prvou správou o výskume je tradične článok vo vedeckomČítaj viac