Dielňu si často predstavíme ako miesto plné rôznych strojov, nástrojov, ale aj nápadov. Kreatívna dielňa FabLab navyše ponúka digitálne technológie, nové zručnosti a neobmedzený priestor pre fantáziu. Počas leta tieto možnosti spoznajú aj deti na táboroch kreatívnej dielne FabLab, Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).    Začalo sa už v úvode prázdnin, keďČítaj viac

Od 6. 7. do 3. 9. 2021 sa mení prevádzková doba poskytovania knižnično-informačných služieb. Naše knižnično-informačné služby môžete počas letnej sezóny využiť podľa aktualizovaného časového harmonogramu. Výpožičná služba, registrácia používateľov, čitateľské katalógy; všeobecná študovňa + internetové pracoviská: pondelok, utorok │ 8.00 – 16. 00 hod.streda │10. 00 – 18. 00 hod.štvrtok, piatok │ 8. 00 – 16. 00Čítaj viac