Medzinárodný projekt zameraný na sprístupnenie kníh 20. a 21. storočia v digitálnej podobe, nedávno zhodnotil výsledky svojho dotazníkového prieskumu. Jedenásť zapojených krajín Európy, vrátane Slovenska, zisťovalo rôzne preferencie respondentov pri používaní e-kníh. Slovenským zástupcom partnerského konzorcia je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Medzinárodný projekt EODOPEN (eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens) si v rámciČítaj viac