Vedecká komunikácia, otvorená veda  či viditeľnosť výskumu a ďalšie podobné témy „sú v kurze“. Odborná publikácia, ktorá sa venuje týmto oblastiam má i elektronickú podobu. Podľa počtu jej stiahnutí sa stala populárnou publikáciou. Autorský kolektív publikácie z Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) ju pripravoval aj ako učebný text ku konkrétnemu kurzu. ,,So SprievodcomČítaj viac

Webinár sa koná 6. 7. 2021 o 9.00 hod.  Tipy osvedčené v praxi pri písaní knihy To najlepšie z redakčného procesu  Hlavné problémy, ktorým čelia autori, recenzenti, redaktori a vydavatelia na dennej báze   REGISTRÁCIA ilustračný obrázok: pexels.comČítaj viac