„Objavovaním prírody objavujete samého seba“ (Maxime Lagacé) Príroda nám ukazuje, aká je rozmanitosť krásna a dôležitá zároveň. Na potvrdenie týchto faktov sú tu potom vedecké poznatky biológov či ekológov. Tie najnovšie sumarizuje i špecializovaný akademický časopis. Folia Oecologica dostala aktuálne aj elektronickú podobu. Môžete ho nájsť v špecializovanej digitálnej knižnici Centra vedecko-technických informáciíČítaj viac

Centrum vedecko-technických informácií SR digitalizuje a sprístupňuje diela Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku sa rozhodla zdigitalizovať a sprístupniť svoju odbornú literatúru. Pridala sa tak ku Geografickému ústavu a Ústavu merania SAV a zapojila sa do medzinárodného projektu zameraného na digitalizáciu a sprístupnenie dokumentov  20. a 21. storočia. Projekt EODOPEN jeČítaj viac