„Objavovaním prírody objavujete samého seba“ (Maxime Lagacé) Príroda nám ukazuje, aká je rozmanitosť krásna a dôležitá zároveň. Na potvrdenie týchto faktov sú tu potom vedecké poznatky biológov či ekológov. Tie najnovšie sumarizuje i špecializovaný akademický časopis. Folia Oecologica dostala aktuálne aj elektronickú podobu. Môžete ho nájsť v špecializovanej digitálnej knižnici Centra vedecko-technických informáciíČítaj viac