Spoznali nové trendy, diskutovali o spoločných krokoch, zdieľali doterajšie skúsenosti. Viac ako dve desiatky verejných knižníc a ich knihovníci si na odbornom podujatí povedali ešte konkrétnejšie, čo znamená, že sú tu KNIŽNICE PRE SLOVENSKO (KPS). Konzorcium Centra vedecko-technických informácií SR s verejnými knižnicami – KPS – cieli na rozvoj knihovníckej profesie a našich verejnýchČítaj viac