Pozývame Vás na 5. workshop (nielen) pre vydavateľov časopisov s otvoreným prístupom, ktorý sa uskutoční 17. apríla, v čase od 9:00 do 12:00. Miesto konania: CVTI SR, Lamačská cesta 8A, Bratislava. Na podujatie je potrebné sa prihlásiť. Program: 09:00 – 09:10 Otvorenie 09:10 – 10:00 Enikő Tóth Szasz (Clarivate) –Čítaj viac

Elsevier a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli v októbri 2023 Transformačnú dohodu, ktorá umožňuje publikovanie otvoreným prístupom slovenským vedcom a poskytuje výskumníkom a študentom prístup k širokému spektru vysokoodborných vedeckých publikácií. Dohoda podporuje publikovanie s otvoreným prístupom, čo umožňuje výskumníkom v zúčastnených inštitúciách publikovať svoje výskumné články s otvoreným prístupom vČítaj viac

Kedy: 15. februára 2024 o 14.00 hod. Webinár je určený študentom bakalárskeho a magisterského štúdia v inžinierskych odboroch, ktorým pomôže nájsť si zaujímavú tému a príslušnú literatúru na ich záverečnú prácu pomocou databázy IEEE a iných stránok IEEE. Registrácia Webinár bude v anglickom jazyku.Čítaj viac

Veda na dosah: úvod do používania Web of ScienceKedy: 24. januára 2024 o 9.00 hod. Kompletné zmapovanie najspoľahlivejšej a najkvalitnejšej vedeckej literatúry na platforme Web of Science. Budú poskytnuté informácie o tom, ako podporuje citačná sieť výskumníkov:– pri určovaní relevantnej literatúry,– pri identifikácii odborníkov na danú problematiku,– pri rozpoznávaní potencionálnejČítaj viac

Webinár sa bude zaoberať možnosťami, ktoré majú autori na Slovensku na zviditeľnenie a zvýšenie vplyvu svojho výskumu prostredníctvom publikovania v otvorenom prístupe, ktoré ponúka IEEE. Dozviete sa tiež, ako publikovať s využitím transformačnej dohody o otvorenom prístupe IEEE na Slovensku. Webinár bude v anglickom jazyku. RegistráciaČítaj viac

Vážení návštevníci a používatelia vedeckej knižnice CVTI SR, dovoľte nám informovať Vás o úprave prevádzky našej knižnice počas nadchádzajúcich sviatkov. V období od 27. 12. 2023 do 05. 01. 2024 bude prevádzka knižnice upravená nasledovne: Ďakujeme za pochopenie a prajeme príjemné prežitie vianočných a novoročných sviatkov. S úctouTím vedeckej knižnice CVTIČítaj viac

Vedecké a odborné informácie sú komunikované nielen vo forme klasických článkov či publikácií, ale aj vo forme audio a video dokumentov. Práve vyhľadávaniu týchto dokumentov sa bude venovať uvedený webinár. Link na živé vysielanieČítaj viac

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje koncom novembra v Bratislave medzinárodnú konferenciu o otvorenej vede: Slovak Open Science Forum. Súčasťou vedeckého sveta je publikovanie, hodnotenie projektov alebo zviditeľňovanie výsledkov výskumu. Ako do všetkých týchto procesov zasahuje otvorená veda? Ako prispieva otvorenosť kvalite vedeckého výskumu? Ako čeliť výzvam prechodu na otvorené praktiky? OdpovedeČítaj viac

Web of Science – Your First Step to Research Discovery7.11.2023 o 9.00 hod.Viac informácií a registráciaWebinár bude v anglickom jazyku. ScienceDirect – straight to the point, or how to search scientific literature in a full-text database14. 11. 2023 o 10.00 hod.Viac informácií a registráciaWebinár bude v anglickom jazyku. Getting Started with Web of Science: Searching theČítaj viac