Ako môžeme sprístupniť obrovské množstvo kníh z 20. a 21. storočia výskumníkom i širokej verejnosti vzhľadom na zložitosť autorských práv? Švédska národná knižnica (Kungliga biblioteket) Vás pozýva na prednášku, ktorá objasní tému digitalizácie a sprístupňovania literatúry pre širokú verejnosť. Prednáška sa uskutoční v kultúrnom centre Institut suédois v Paríži, no pripojiť sa môžete  ajČítaj viac

Vážení používatelia, dňa 3. apríla 2023 došlo k zmene autentifikačného systému pre prihlasovanie sa existujúcich používateľov CVTI SR do elektronických informačných zdrojov.Z toho dôvodu je nutné si pri prvej návšteve po tomto dátume zmeniť svoje heslo (ak ste boli zaregistrovaní pred týmto dátumom). Zmenu hesla môžete zrealizovať priamo pri prihlasovaní doČítaj viac

Ambíciou každého výskumníka je publikovanie v kvalitnom časopise, pokiaľ možno s medzinárodným ohlasom. Prispievatelia sa potrebujú o časopise dozvedieť čo najviac overených informácií na základe odborného posúdenia. Vydavatelia akademických a vedeckých časopisov sa tiež snažia o publikovanie pôvodných výskumných článkov, štúdií, súvisiacich dátových výstupov pozorovaní, prehľadov a vzdelávacích materiálov, ktoré prinášajú aktuálne témy. Možno tak zároveňČítaj viac

ilustracne foto

Pojem Knižnice pre Slovensko (KPS) je už určitým synonymom pre transformáciu verejných knižníc na moderné inštitúcie 21. storočia. Inštitúcie pripravené podieľať sa na riešení výziev digitálnej éry a 4. priemyselnej revolúcie. Koordinátor konzorcia KPS – Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) realizuje v tomto smere rôzne aktivity. Patrí k nim aj digitalizácia fondovČítaj viac

Vyhľadávanie záverečných prác 28. 2. 2023 o 10:00 hod. Webinár predstaví vyhľadávanie v Centrálnom registri záverečných a kvalifikačných prác, registri vysokoškolských kvalifikačných prác ako aj v iných databázach záverečných prác. Živé vysielanieČítaj viac

Prehľad citačných manažérov 21. 2. 2023 o 10:00 hod. Súčasťou tvorby odborných a vedeckých prác sú citácie a tvorba bibliografických odkazov. Pri ich spracovávaní dokážu prácu uľahčiť a urýchliť špecializované citačné manažéry. Tento webinár predstaví škálu dostupných citačných manažérov a prehľad ich základných funkcií pri tvorbe bibliografických odkazov. Živé vysielanieČítaj viac

Na nedeľu 8. 1. je naplánovaná aktualizácia systému online služieb ProQuest, a to v čase od 7:00 do 14:00. Dostupné nebudú: databázy na platforme ProQuest (www.proquest.com) databázy na platforme Alexander Street, vrátane Academic Video Online (search.alexanderstreet.com a video.alexanderstreet.com) nástroj na publikovanie záverečných prác (dissdash.proquest.com) administratívne rozhranie ProQuest (admin.proquest.com) e-knihy naČítaj viac

Digitálna éra a 4. priemyselná revolúcia vytvára priestor aj pre knižnice. Posunúť knižnično-informačné služby do online prostredia, meniť knižnice na kreatívne a vzdelávacie centrá už viac ako rok pomáha aj konzorcium Knižnice pre Slovensko (KPS). Zastrešuje ho vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR) a dnes je jeho súčasťou 40 slovenských knižníc. NedávnoČítaj viac