Služby z fondov študovne špeciálnej literatúry (normy, patenty, Depozitné knižnice OECD, WIPO a EDC)  v súčasnosti sprístupňujeme len online (čiastočne), kvôli sťahovaniu fondov. V prípade záujmu píšte na e-mail: olga.stevkova@cvtisr.sk, lubomir.kucka@cvtisr.skČítaj viac